Kratki opis projekta

Uspješna projektna prijava prema pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“ rezultirala je 07. prosinca 2020. potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između poduzeća PENTA d.o.o. i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Bespovratna sredstva dodjeljena su u svrhu provedbe projekta pod nazivom SMART ECO PARKING, a projekt se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Projekt predstavlja tranziciju dosadašnje urbane mobilnosti putem inovativne usluge „SMART ECO PARKING“ i inovativnog proizvoda „SMART PARKING“ ponudom inteligentnih transportnih rješenja namijenjenih urbanom prometu i prometu u mirovanju (parking) te razvoju zelene infrastrukture i smanjenju utjecaja na klimatske promjene u urbanim područjima. Projektni konzorcij čine PENTA d.o.o., SENSUM d.o.o. i 3 E PROJEKTI d.o.o., koji svatko u svom području djelovanja nudi i dopunjuje inovativnu komplementarnu uslugu i proizvod koji će predstavljati novost na ciljanim tržištima uz potporu integratora ECORYS HRVATSKA d.o.o. koji će omogućiti veću dodanu vrijednost i tržišnu zastupljenost na ciljanom tržištu.

 

Cilj projekta jest uspostava suradnje tvrtki PENTA, SENSUM i 3E PROJEKTI kroz osnivanje konzorcija (odjel za konzorcijsku suradnju, stručni tim) kako bi svojim znanjem, resursima i inovacijskim kapacitetima stvorili inovativnu uslugu “SMART ECO PARKING” i proizvod “SMART PARKING” te kako bi uspostavljanjem dugoročnog dobavljačkog odnosa s integratorom tvrtkom ECORYS HRVATSKA d.o.o. stvorili veću dodanu vrijednost i tržišnu zastupljenost.

 

Inovativna usluga i proizvod koji nastaju kao rezultat suradnje vezani su uz područje održive urbane mobilnosti i inteligentnih transportnih rješenja, odnosno nude rješenja za održivi razvoj prometa u urbanim područjima, kao i prometa u mirovanju (parking).

Nositelj projekta/korisnik sredstava

PENTA d.o.o.

Partneri projekta

SENSUM d.o.o. 3 E PROJEKTI d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta

5.229.742,70 kn

Iznos koji sufinancira EU

2.473.328,25 kn

Razdoblje provedbe projekta

01.12.2020. – 01.12.2022.

Kontakt osoba za više informacija

Voditelj projekta
dr. sc. Duško Radulović, SENSUM d.o.o.
dusko.radulovic@sensum.hr

 

Financijsko – administrativna asistentica
Melisa Demarin, dipl.ing., PENTA d.o.o.
melisa.demarin@penta.hr

 

Tehničko – razvojni koordinator
Matej Živković, mag.oec., 3 E PROJEKTI d.o.o.
matej@3eprojekti.hr