Projekt pod nazivom “Inovativna platforma za brzu procjenu utjecaja klimatskih promjena” (KK.03.2.2.03.0011).

Sensum d.o.o. potpisao je Ugovor o suradnji s Tehničkim fakultetom Sveučilišta u Rijeci o pružanju usluga izrade inovativne platforme čije je sufinanciranje Sensum ostvario putem poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK.03.2.2.03), a temeljem Ugovora o dodjeli vaučera u postupku dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. koji je Sensum potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu projekta „Inovativna platforma za brzu procjenu utjecaja klimatskih promjena“ (KK.03.2.2.03.0011).

Kratki opis projekta

Kombiniranjem službenih klimatskih podataka prikupljenih selektivnim istraživanjem od strane Sensuma, te službenih projekcija nadležnih institucija stvorit će se inovativna platforma za brzu procjenu utjecaja klimatskih promjena. Njezinim razvojem, korisnicima će biti omogućeno ostvarivanje uvida u simulacije i promjene utjecaja klimatskih promjena na području Republike Hrvatske počevši od 1971. do 2050. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati

Svrha projekta je objedinjavanje podataka vezanih uz klimatske promjene na području Republike Hrvatske. Kroz navedeno omogućuje se javnom, privatnom i civilnom sektoru uvid u stanje klimatskih promjena na području po vlastitom izboru što će navedenim sektorima pomoći prilikom daljnjih planiranja pothvata vezanih za okoliš i klimatske promjene. Također, cilj projekta je podizanje svijesti korisnika i šire javnosti o potrebi brige za okolišem i daljnjim postupanjem s istim, kao i preventivnom borbom s gorućim pitanjima prilagodbe klimatskim promjenama.

Ukupna vrijednost projekta

105.000,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU

73.500,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta

01/2019.-05/2019.