Strategija razvoja

Strategija razvoja

Predstavlja način upravljanja vlastitim resursima, a proizlazi iz strateškog opredjeljenja koje definira viziju i strateške ciljeve.

SENSUM pomaže jedinicama lokalne i regionalne samouprave da usklade svoje resurse i vizije lokalnog razvoja s nacionalnim i europskim strategijama te tako omoguće pristup financiranju iz EU fondova. Prilikom izrade planova uzimaju se u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja, sukladno s nacionalnim i europskim strateškim odrednicama. Kod prijave projekata na EU fondove, Strategija razvoja se smatra temeljnim dokumentom JLS, čija se usklađenost s nacionalnom i europskom strategijom vrednuje prilikom donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. SENSUM svojom multidisciplinarnom ekspertizom pruža kvalitetnu uslugu izrade strateških dokumenata, savjetovanje i vođenje timova te evaluaciju rezultata i provedbe razvojnih projekata.


SVE NA JEDNOM MJESTU!

Stanje razvoja • Razvojni pravci za sve ključne sektore • Trendovi i prilike • Vizija, ciljevi i zadaci

1. Strategija (plan) razvoja za javni sektor

Način upravljanja vlastitim resursima proizlazi iz strateškog opredjeljenja koje definira viziju i strateške ciljeve. Dobra priprema je najvažniji zadatak i osnova uspješnog poslovanja. Kvalitetnim planiranjem stići ćemo zajedno do cilja koji želimo postići.

PROBLEM KOJI RIJEŠAVAMO:

Kako uskladiti resurse?
Kako uskladiti viziju lokalnog razvoja s nacionalnim i europskim strategijama?
Kako planirati, organizirati i izraditi Strategiju razvoja i Programa ukupnog razvoja (PUR)?

USLUGU KOJU NUDIMO:

Kvalitetna izrada strateških dokumenata
Savjetovanje i vođenje PUR timova
Provjera rezultata
Provedbe razvojnih projekata

2. Strategija razvoja za LAG i LAGUR

Ruralna područja u Hrvatskoj obuhvaćaju više od 90 % teritorija i u njima živi više od 47% stanovništva Hrvatske

Ribarstvo je jedna od najvažnijih pomorskih djelatnosti


PROBLEM KOJI RIJEŠAVAMO:

Kako izraditi plan održivog i ujednačenog razvoja?
Kako potaknuti održivi ruralni razvoj i razvoj područja u kojima je ribarstvo najvažnija gospodarska djelatnost?
Kako stvoriti nove i održive izvore prihoda?
Kako poboljšati kvalitetu života zajednice?

USLUGU KOJU NUDIMO:

Izrada Strategije
Analiza područja, potrebe i mogućnosti
Definiranje prioriteta, ciljeva i sredstva
Predlaganje provedbenih mjera


3. Strategija turizma

Djelatnost koja se ne može zaobići

PROBLEM KOJI RIJEŠAVAMO:

Gdje se nalazimo, koja je polazna pozicija?
Koji su razvojni trendovi i prilike?
Koja je vizija, misija i ciljevi?
Kako doći do cilja?

USLUGU KOJU NUDIMO:

Analiza ključnih pokazatelja razvoja
Razvojni trendovi u globalnom okruženju
Ključna razvoja načela
Akcijski plan

4. SEAP-Plan energetske učinkovistosti

SENSUMOV plan energetske učinkovitosti smatra alatom za postizanje optimalnih vrijednosti u poslovanju kako bi se na najbolji način iskoristili prirodni i društveni resursi.

PROBLEM KOJI RIJEŠAVAMO:

Kako pripremiti i izraditi Energetski akcijski plan?
Kako smanjiti emisiju CO2 u okoliš?
Kako odabrati ulagača za projekt?
Kako smanjiti potrošnju energije?
Kako poslovati na održivi način?

USLUGU KOJU NUDIMO:

Kompletna podrška izračuna EPC financiranja
Pomoć prilikom traženja i odabira ulagača u projekte
Izrada studije potrošnje energije
Temeljit izračun emisije CO2 u okoliš
Ekonomski razvoj zajednice

5. SUMP-Strategija prometa i mobilnosti

Kako se suočiti sa izazovima današnjice?

Ekonomska kriza • Ovisnost transporta o fosilnim gorivima • Rastuća prijevozna potražnja • Zdravstveni rizici

PROBLEM KOJI RIJEŠAVAMO:

Kako zadovoljiti potrebe stanovnika gradova za mobilnošću?
Kako osigurati bolju kvalitetu života u gradovima?
Kako smanjiti zagađenje i povećati učinkovitost u prometu?