Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Tvrtke se danas nalaze u okruženju koje je vrlo dinamično i podložno brzim promjenama te se suočavaju sa sve većim tržišnim izazovima. Troškovi rastu, poslovni modeli se mijenjaju, ponašanje kupaca se razvija itd. Kako bi pobijedili sve izazove tvrtke se moraju okrenuti budućnosti i prema tome imati jako dobro razrađenu strategiju i ciljeve koji je prate. Pružamo savjetodavne usluge malim, srednjim i velikim poduzećima iz raznih sektora, poput: turizma, proizvodnje, prodaje, farmacije, IKT, poljoprivrede itd. Također, poslovno savjetovanje javnih ustanova i tvrtki omogućuje stabilan razvoj i održivost zajednice. Znate li gdje je potrebno usmjeriti vašu pozornost u poslu?

Poslovni plan/Investicijska studija

To je platforma za donošenje odluka, a opisuje priliku, proizvod, kontekst, strategiju, tim, potrebne resurse, financijski povrat i aktivnosti pomoću kojih poduzeće ostvaruje svoje ciljeve. Veliko iskustvo SENSUM savjetnika u izradi poslovnih planova za male i srednje poduzetnike omogućilo je provedbu različitih projekata financiranih putem EU fondova ili bankovnih kredita. U izradi poslovnih planova surađujemo s gotovo svim bankama u RH, HBOR, EBRD i EIB, a veliku pozornost posvećujemo analizi osjetljivosti na društveno odgovorno poslovanje koje našim klijentima pruža veći izbor kod donošenja strateških odluka. Znate li kamo Vas vodi trenutni poslovni plan?

Studija izvodljivosti/predizvodljivosti

Osmišljena kako bi dubinski analizirala projekt i utjecaj istog na javni proračun dobrobiti lokalne zajednicu. Višegodišnje iskustvo u izradi studija za javni sektor omogućuje nam pristup bazi projekata čime gradimo jače temelje za prolaznost projekta i ostvarenje veće koristi za zajednicu. Znate li isplati li se ulagati u Vaš sljedeći projekt?

Cost benefit analiza (CBA) ili analiza troškova i koristi

Što je isplativije? Izgraditi cestu za bicikliste ili kupiti autobuse na plin? Da li je ulaganje u obnovljive izvore energije isplatljivije od nove proizvodne linije? SENSUM cost-benefit analize daju odgovor na ova i slična pitanja. Donesete li odluku bez vrednovanja prednosti i nedostataka određenog projekta, rezultat koji dobijete bit će baziran na slučajnosti. To je faktor kojeg svakako u našim CBA želimo izbjeći i dati vam prave smjernice za provedbu projekta.

Studija gospodarske opravdanosti

Kakav je utjecaj Vašeg projekta na okoliš, kulturna dobra, javni interes ili proračun Republike Hrvatske? Ukoliko se natječete za dodjelu koncesije na nekom javnom dobru ova Studija predstavlja temeljni dokument za ocjenu ponude i odabir najpovoljnijeg ponuđača.

Poticaji za nove domaće i strane investicije

Odluka o investiranju je prvi korak u vašem budućem rastu i razvoju. Jeste li upoznati sa svim mogućnostima i pogodnostima investiranja? Zakon o poticanju ulaganja neosporno je prva stepenica do krajnjeg cilja, provedbe investicije i ostvarenja poticaja. https://www.mingo.hr/page/kategorija/vodic-kroz-zakon-o-poticanju-investicija

Društveno odgovorno poslovanje (DOP)

Timska suradnja SENSUM savjetnika i klijenta stvara DOP strategiju poslovanja koja u sebi uključuje: ekonomsku održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radnu okolinu, zaštitu okoliša, tržišni odnos i odnose sa zajednicom.

Studija opravdanosti davanja koncesije

Neophodan preduvjet za davanje koncesije je izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize davanja koncesije koju izrađuje davatelj koncesije. Studija opravdanosti izrađuje se prema okvirnom sadržaju koji je definiran Zakonom o koncesijama, a čiji je najvažniji dio financijsko ekonomska analiza koja sadrži podatke na temelju kojih se dolazi do procijenjene vrijednosti koncesije. Financijsko-ekonomska analiza sadržava analizu troškova i koristi koncesije u odnosu na proračun davatelja koncesije i analizu financijske izvedivosti koncesije u odnosu na koncesionara, u skladu sa standardima struke i međunarodnim standardima.