Javna nabava

Javna nabava

Javna nabava je dio provedbe projekata financiranih od strane EU fondova i državnih poticaja.

Sastoji se od planiranja projektnih aktivnosti i plana nabave te izrade i objave natječajne dokumentacije pa sve do sklapanja ugovora, kako za obveznike, tako i za ne obveznike javne nabave. SENSUM poslovno savjetovanje vodi Vas kroz cjelokupni postupak provedbe nabave brinući pritom o ostvarenju Vaših potreba u skladu s postojećim europskim direktivama i nacionalnim zakonodavstvom.

Izrada plana provedbe javne nabave:

Na temelju prijašnjih iskustava, utvrdilo se da upravo planiranje provedbe javne nabave predstavlja jedan od ključnih dijelova pripreme i provedbe projekta. Istovremeno, susrećemo situacije gdje najčešći problem u ostvarenju poticaja iz EU fondova predstavlja nedovoljno poznavanje materije javne nabave od strane samih korisnika, što često rezultira penalima i neprihvatljivošću troškova projekta, a samim time i većim troškovima za korisnika. Upravo Vam SENSUM može pomoći pri sprječavanju nastanka takvih grešaka i većih troškova u provedbi vaših projekta.

SENSUM savjetnici mogu Vam pomoći pri:

Pripremi plana nabave za nabavu usluga, radova i opreme;
Utvrđivanju procijenjene vrijednosti nabave te po potrebi izmjeni proračuna;
Administrativnoj usklađenosti izrađenih tehničkih specifikacija i opisa poslova;
Izradi dokumentacije o nabavi sa svim potrebnim prilozima;
Savjetovanju pri izradi dokumentacije za nadmetanje.

Provedba postupaka javne nabave:

Kako bi uspješno priveli projekt kraju i u konačnici ostvarili očekivane rezultate, svi korisnici financiranja poslovanja iz EU fondova, prilikom provedbe moraju poštivati načela javne nabave i procedure propisane za provedbu javne nabave. Kao što je planiranje javne nabave vrlo bitan projektni čimbenik, tako je i sama provedba od velike važnosti, naime čak i ukoliko ste prilikom pisanja projektnog prijedloga pomno isplanirali proces javne nabave, često se zbog novonastalih okolnosti planovi moraju izmijeniti te uslijed toga dolazi i do promjene potrebne dokumentacije, tehničke specifikacije predmetne nabave ili je pak potrebno jednostavno uskladiti vremenski tok.

Zahvaljujući iskustvu naših stručnjaka u provedbi više stotina različitih projektnih javnih nabava, SENSUM Vam nudi usluge:

Objava  dokumentacije u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske/strukturni fondovi
Savjetovanje pri uspostavi stručnog povjerenstva/odbora za nabavu i pojašnjenje uvjeta provedbe postupaka javne nabave istima
Sudjelovanje pri radu stručnog povjerenstva/odbora za nabavu, javnom otvaranju ponuda i izradi izvještaja Odbora za ocjenjivanje
Provedba postupka zaprimanja i otvaranja svih pristiglih ponuda
Provedba postupka pregleda, ocjene i rangiranja ponuda uz izradu zapisnika
Izrada prijedloga odluke o odabiru/poništenju
Izrada prijedloga ugovora o nabavi
Izrada potrebnih objašnjenja i obrazloženja za naručitelja i provedbeno tijelo o provedenim postupcima i/ili postupcima nabave u tijeku
Koordinacija svih aktivnosti postupka javne nabave sa stručnim povjerenstvom/odborom za nabavu u svim fazama postupka nabave

Savjetovanje i edukacija o javnoj nabavi:

Ukoliko se odlučite sami provoditi postupak javne nabave, a smatrate da nemate dovoljno iskustva i znanja i tu Vam SENSUM može ponuditi svoje znanje i iskustvo. SENSUM tim sastavljen od iskusnih pravnika i poslovnih savjetnika, od kojih 7 ima važeći certifikat za provedbu javne nabave, koji već dugi niz godina djeluju na području poslovnog savjetovanja vezanog uz provedbu postupka javne nabave za projekate financirane od strane Europske Unije. Svjesni činjenice da provedba postupka javne nabave, ukoliko nije pravilno provedena, predstavlja veliki rizik za povlačenje sredstava odobrenih putem EU fondova i državnih sredstava te da se nepravilnosti mogu pojaviti u bilo kojoj fazi provedbe javne nabave, a posebice se to odnosi na sastavljanje konačnog izvještaja i na razdoblje nakon završetka provedbe projekta. SENSUM Vam nudi usluge cjelokupnog savjetovanja prilikom provedbe javne nabave te mogućnost organiziranja edukacije o provedbi javne nabave za Vaše djelatnike.

Paket usluga sastoji se od:

Praćenje i savjetovanje vezano uz provedbu ugovora o nabavi;
U slučaju podnošenja pravnog lijeka, pomoć prilikom izrade očitovanja na Žalbu;
Edukacija djelatnika o postupku javne nabave.