EU Fondovi

EU Fondovi

Danas, kada je poslovanje dinamičnije no ikada, nije dovoljno samo posjedovati dobru ideju. Pretvaranje ideje ili potrebe u dokumentirani projekt na kojem se temelji zahtjev za poticaj iziskuje visoku razinu znanja predmetne tematike i timski rad s klijentom. Ideje bivaju prihvaćene samo kada ih se dobro razumije. Uz dugogodišnju praksu izrade prijava i pisanja projekata za svoje klijente te visoku stopu prolaznosti poslanih aplikacija, Sensum posjeduje kapacitete da vas vodi kroz cjelokupan životni vijek Vašeg projekta.

Kreiranje projekta i izrada prijave

Priliku treba prepoznati na vrijeme. Otvorenost natječaja limitirana je rokom prijave, financijskom snagom i brojnim drugim kriterijima o kojima se brine SENSUM tim stručnjaka.

Vođenje i administriranje EU projekta

Svakog treba podržati dok ne stane na svoje noge, uzrečica je koja Sensum motivira da svoje klijente vodi kroz cjelokupni proces implementacije projekta koji uključuje vođenje svih projektnih stavki, planiranja budžeta, delegiranja poslova i odgovornosti članova projektnog tima te kontroli provedbe projektnih aktivnosti. Administriranje EU projekta uključuje cjelokupnu brigu o svim podacima i pokazateljima koji se vezuju uz projekt te se sabiru u izvještaje i podnose ugovornom tijelu. Ponekad je zaista zamorno sakupiti svu dokumentaciju, ali kada se to uspije onda su naknadne greške

Javna nabava

Od planiranja projektnih aktivnosti do plana nabave, izrade i objave natječajne dokumentacije pa sve do sklapanja ugovora za obveznike i neobveznike javne nabave, SENSUM kvalitetno vodi ostvarenje Vašeg projekta kroz sve faze javne nabave, sukladno odrednicama EU direktiva

.

Evaluacija i revizija projekta

Odabir najboljih projekata uvijek predstavlja izazov i veliku odgovornost. Snagu projekta definira stav, suradnja, kompetentnost, kvaliteta i održivost. Veliko iskustvo u evaluaciji različitih projekata za Europsku komisiju i ministarstva RH omogućuje nam „širu sliku“ gledanja na pripremu i provedbu projekta čime se izgrađuju temelji za uspješan prolazak projekta.