Sensum i HGK organiziraju radionicu EU fondova za 2019. i 2020.