Digitalizacija

Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga

Ukupna vrijednost projekta

1.800.000,00 kn

Naša uloga/doprinos

Administriranje projekta i javna nabava