Digitalizacija

Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga

Ukupna vrijednost projekta

238.901,06 EUR

Naša uloga/doprinos

Administriranje projekta i javna nabava