Digitalizacija

ICT optimizacija poslovnih procesa u segmentu upravljanja i osiguranja podataka, analitičke obrade i komunikacije s pacijentima.

Ukupna vrijednost projekta

301.443,92 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava