Digitalizacija

ICT optimizacija poslovnih procesa u segmentu upravljanja i osiguranja podataka, analitičke obrade i komunikacije s pacijentima.

Ukupna vrijednost projekta

2.271.229,23 kn

Naša uloga/doprinos

Prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava