Green & Energy – reference

Nabava 20 autobusa za javni gradski prijevoz i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin

Ukupna vrijednost projekta

33.698.399,70 kn

Naša uloga/doprinos

Izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava