Green & Energy – reference

Nabava 20 autobusa za javni gradski prijevoz i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin

Ukupna vrijednost projekta

4.472.546,25 EUR

Naša uloga/doprinos

Izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava