Human Resources

Skywalk – Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Ukupna vrijednost projekta

4.536.917,82 EUR

Naša uloga/doprinos

Provedba svih postupaka javne nabave i edukacija projektnog tima