Human Resources

Skywalk – Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine

Ukupna vrijednost projekta

34.183.407,30 kn

Naša uloga/doprinos

Provedba svih postupaka javne nabave i edukacija projektnog tima