Human Resources

Edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna”

Ukupna vrijednost projekta

5.542.436,64 EUR

Naša uloga/doprinos

Edukacija zaposlenika