Human Resources

Edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Novo ruha Brijuna”

Ukupna vrijednost projekta

41.759.488,84 kn

Naša uloga/doprinos

Edukacija zaposlenika