Green & Energy – reference

Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta

533.561,26 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava