2020 CEF Telecom Cybersecurity call

Ukupna vrijednost projekta

752.538,32 EUR

Naša uloga/doprinos

izrada prijavne dokumentacije

Status

Projekt prošao, u procesu ugovaranja