2020 CEF Telecom Cybersecurity call

Ukupna vrijednost projekta

5.670.000,00 kn

Naša uloga/doprinos

izrada prijavne dokumentacije

Status

Projekt prošao, u procesu ugovaranja