JGL d.d.

• Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost
• Ukupna vrijednost investicije iznosi: 4.020.117,31 kn
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Hrvatska akreditacijska agencija

• 2020 CEF Telecom Cybersecurity call
• Ukupna vrijednost projekta: 5.670.000,00 kn
• Sensum: izrada prijavne dokumentacije
• Status: projekt prošao, u procesu ugovaranja

Pulapromet d.o.o.

• Nabava 20 autobusa za javni gradski prijevoz i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin
• Ukupna vrijednost investicije 33.698.399,70 kn
• Sensum: izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Nacionalni park Brijuni

• Edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Novo ruha Brijuna”
• Ukupna vrijednost projekta 41.759.488,84 kn
• Sensum: edukacija zaposlenika

Specijalna bolnica Medico

• ICT optimizacija poslovnih procesa u segmentu upravljanja i osiguranja podataka
• Ukupna vrijednost investicije 2.271.229,23 kn
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Pravni fakultet Rijeka

• Održavanje radionica interpersonalnih i mentorskih kompetencija za potrebe projekta Praxis Iuris
• Ukupna vrijednost projekta 3.102.829,37 kn
• Sensum: edukacija studenata i profesora

Park prirode Biokovo

• Skywalk – Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine
• Ukupna vrijednost projekta 34.183.407,30 kn
• Sensum: provedba svih postupaka javne nabave i edukacija projektnog tima

Prijavljujete projekt na EU fondove?

SENSUM poslovno savjetovanje pomaže svojim klijentima u izradi i prijavi projekta na EU fondove, definiranju strategije razvoja i provedbi marketing plana u različitim poslovnim situacijama.