JGL d.d.

• Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost
• Ukupna vrijednost projekta: 533.561,26 EUR
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Hrvatska akreditacijska agencija

• 2020 CEF Telecom Cybersecurity call
• Ukupna vrijednost projekta: 752.538,32 EUR
• Sensum: izrada prijavne dokumentacije
• Status: projekt prošao, u procesu ugovaranja

Pulapromet d.o.o.

• Nabava 20 autobusa za javni gradski prijevoz i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin
• Ukupna vrijednost projekta: 4.472.546,25 EUR
• Sensum: izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Nacionalni park Brijuni

• Edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna”
• Ukupna vrijednost projekta: 5.542.436,64 EUR
• Sensum: edukacija zaposlenika

Specijalna bolnica Medico

• ICT optimizacija poslovnih procesa u segmentu upravljanja i osiguranja podataka
• Ukupna vrijednost projekta: 301.443,92 EUR
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Pravni fakultet Rijeka

• Održavanje radionica interpersonalnih i mentorskih kompetencija za potrebe projekta Praxis Iuris
• Ukupna vrijednost projekta: 411.816,23 EUR
• Sensum: edukacija studenata i profesora

Park prirode Biokovo

• Skywalk – Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine
• Ukupna vrijednost projekta: 4.536.917,82 EUR
• Sensum: provedba svih postupaka javne nabave i edukacija projektnog tima