Financiranje inovativnoga projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”.