Svrha Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na digitalnom tržištu te razvoj inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

 

Prihvatljivi prijavitelji: MSP, obrti, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja te su članovi jedne od umjetničkih strukovnih udruga.

 

Prihvatljive djelatnosti: arhitektura, dizajn, elektronički mediji, film, fotografija, glazba i izvedbene umjetnosti, izdavaštvo, muzeji, knjižnice i baština, videoigre, umjetnost te umjetnički i tradicijski obrti.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu kroz unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu,
 • savjetodavne usluge,
 • usavršavanje djelatnika,
 • sudjelovanje na sajmovima,
 • aktivnosti povezane s provedbom projekta.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • nabave, instalacije i puštanja u rad digitalnih strojeva, alata i opreme,
 • nabave softvera i licenci,
 • prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju,
 • usluge izrade strategije digitalizacije poduzeća,
 • predavača za usavršavanje djelatnika,
 • sudjelovanja na sajmovima,
 • upravljanja i revizije projekta,
 • usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije,
 • plaća osoblja,
 • neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7 %,
 • promidžbe i vidljivosti.

 

Intenzitet potpore: 45% – 85%

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 33.180.702,10 EUR

 

Poziv je u najavi te je očekivana objava u lipnju 2023.

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

REFERENCE

Izrada virtualne softverske 3D/XR platforme za održavanje i edukaciju u LNG industriji
SO & BE d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
164.573,94 EUR
____

Digitalna transformacija poduzeća Zekić d.o.o.
Zekić d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
122.073,18 EUR
____

Inovativna glazbena platforma Netty
Netty d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
130.855,97 EUR
____

Internacionalizacija poslovanja
MEP d.o.o
Ukupna vrijednost projekta:
45.730,97 EUR
____

Hrvatsko stručno inženjerstvo na međunarodnom tržištu
Tekon d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
79.453,45 EUR

Ostale reference dostupne na upit