zakon-o-državnoj-potpori-za-istraživačko-razvojne-projekte

Cilj Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima.

 

Način korištenja potpore:

Ostvaruje se kao pravo na umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane troškove istraživačko-razvojnih projekata (temeljna istraživanja, industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj) ili troškove studije izvedivosti.

 

Korisnici:

Pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak.

Trajanje projekta: max. 3 godine

 

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi osoblja, uključujući troškove plaća, naknada istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na projektu;
  • troškovi amortizacije instrumenata i opreme u razdoblju projekta;
  • troškovi istraživanja, savjetodavnih i sličnih usluga;
  • dodatni režijski troškovi i izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda;
  • troškovi izrade studije izvedivosti.

 

Rok prijave: trajno otvorena mogućnost prijave projekta

Više informacija nalazi se na linku.

Sensum ima dugogodišnje iskustvo poslovnog savjetovanja te je jedna od vodećih savjetodavnih tvrtki u Hrvatskoj po pitanju održivog razvoja i prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama. Obratite nam se s povjerenjem i saznajte više o ovom pozivu.

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

REFERENCE

„PHARMA – BOX komercijalizacija inovacije“
ALIUS GRUPA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
384,627.34 EUR
____

„Udarne ploče društva TREA TRADE d.o.o.“
TREA TRADE d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
699,586.09 EUR
____

„SMART ECO PARKING“
PENTA d.o.o. s partnerima 3E PROJEKTI d.o.o. i SENSUM d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
694,106.14 EUR
____

„Zakrpa intervertebralnog diska – (IVD zakrpa) rješava križobolju
Specijalna bolnica za kirurgiju MEDICO s partnerom PENTA d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
2,058,569.79 EUR
____

„ADRIA SMART ROOM“
ADRIA ELECTRONIC industrijska elektronika d.o.o. s partnerom Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Ukupna vrijednost projekta:
931,073.46 EUR
____

Ostale reference dostupne na upit