Nikada prije poslovanje nije bilo ovako dinamično i podložno čestim promjenama što predstavlja stalni izazov malim, srednjim i velikim poduzetnicima, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu. Prihvaćanje izazova i poslovnih trendova, poput klimatskih promjena, digitalizacije poslovanja i sl. za poduzetnike predstavlja učestalu prilagodbu poslovanja, organizacijskih procesa, edukacije zaposlenika koji prate zahtjeve tržišta. SENSUM vam pruža usluge poslovnog savjetovanja kako bi Vam omogućili stabilan rast i razvoj na tržištu uz primjenu načela održivog poslovanja i ekološke osjetljivosti.

 

Pružamo savjetodavne usluge izrade projekata za male, srednje i velike tvrtke iz različitih sektora koji uključuju: proizvodne djelatnosti, istraživanje i razvoj, klimatske promjene, energetiku, kružnu ekonomiju, farmaciju, zdravstvene usluge, IKT, poljoprivredu, kulturnu i prirodnu baštinu, turizam te mnogo drugih.

Analiza ugljikovog otiska / Carbon Footprint Analysis

Za postizanje ciljeva unutar Europskog zelenog plana, europska regulativa ubrzano postavlja uvjete poslovanja za tvrtke i poduzeća.

Direktiva Europske komisije o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) jedan je od koraka na tom ambicioznom putu koja stavlja naglasak na transparentno izvještavanje o ugljičnom otisku.

Obveza izvještavanja postupno će se primjenjivati na različite skupine organizacija:

 • Od siječnja 2024. (izvještavanje u 2025.): Organizacije podložne trenutnoj Direktivi o izvještavanju o nefinancijskim podacima (NFRD) koja se odnosi na izvještavanje o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima (ESG) (prvenstveno tvrtke s više od 500 zaposlenika).
 • Od siječnja 2025. (izvještavanje u 2026.): Sve velike tvrtke.
 • Od siječnja 2026. (izvještavanje u 2027.): Mala i srednja poduzeća koja su uvrštena na trgovačkim burzama

Mala i srednja poduzeća koja su dio opskrbnih lanaca velikih poduzeća već sada dobivaju upite za izračune ugljičnog otiska, a posebice ako surađuju s nekim od velikih europskih poduzeća.

4 ključna koraka u izradi Izvješća o ugljikovom otisku

 1. Izrada strateškog okvira i definiranje ciljeva smanjenja emisija
  Uspostavljamo strategije unutar tvrtke kako bi se postigli ambiciozni, ali izvedivi ciljevi smanjenja ugljičnog otiska.
 1. Upotreba alata za učinkovit pristup mjerenju i izvještavanju o emisijama
  Primjenjujemo metode mjerenja, praćenja i izvještavanja o emisijama unutar tvrtke, uključujući upotrebu standardiziranih protokola.
 1. Uspješno definiranje i postavljanje prioriteta – izvori emisija
  Koristimo metode identificiranja i razumijevanja emisija unutar granica korporativnih operacija, lanca opskrbe i lanca vrijednosti.
 1. Uspostavljanje strategije za energetsku učinkovitost, ulaganje u obnovljive izvore energije i održiv prijevoz

Poslovni plan / Investicijska studija

Investicijska studija ili poslovni plan predstavlja temeljni dokument svakoga poslovanja, a opisuje poslovnu priliku, proizvod ili uslugu, kontekst, tržišnu nišu, strategiju, radni tim, potrebne resurse, financijski povrat i aktivnosti pomoću kojih poduzeće ostvaruje svoje ciljeve. Dugogodišnje iskustvo SENSUM savjetnika u izradi investicijskih studija omogućilo je provedbu različitih poduzetničkih projekata financiranih putem EU fondova ili kreditnim aranžmanima.

U izradi poslovnih planova surađujemo sa većinom banka u Hrvatskoj, a posebno kvalitetnu suradnju ostvarujemo s HBOR te EBRD i EIB gdje su na pojedinim projektima naši stručnjaci angažirani kao vanjski eksperti. Veliku pozornost posvećujemo analizi osjetljivosti na klimatske promjene i održivo poslovanje koje našim klijentima pruža veći izbor kod donošenja strateških odluka.

Analizira li Vaš projekt osim financijske održivosti i klimatske izazove Vaše investicije?

Studija izvodljivosti i CBA

Studija izvodljivosti je sveobuhvatan dokument kojim se prate različiti čimbenici određenog projekta: mikro i makro lokacija, trendovi u gospodarstvu, socijalni i ekonomski aspekti. Uz navedeno, analizira se i projektni zadatak koji podrazumijeva postavljanje konkretnih ciljeva projekta.

Što je isplativije? Izgraditi cestu za bicikliste ili kupiti autobuse na električni pogon? Je li ulaganje u obnovljive izvore energije isplativije od nove proizvodne linije u toplinsku energiju?

Studija izvodljivosti također uključuje i izradu Analize troškova i koristi, odnosno CBA (eng. Cost Benefit Analysis). Cilj CBA analize je dokazati isplativost projekta i njegov doprinos široj zajednici, a uključuje procjenu budućih zahtjeva, procjenu troškova i koristi te analizu osjetljivosti. Višegodišnje iskustvo u izradi studija za javni sektor omogućuje nam pristup bazi projekata čime gradimo jače temelje za prolaznost projekta i ostvarenje veće koristi za zajednicu.

Kako odlučiti koji je projekt isplativiji, kada se ne vrednuje samo financijski učinak?

Zakon o poticanju ulaganja

Odluka o novom investicijskom ciklusu je prvi korak u budućem rastu i razvoju poduzeća. Osim EU fondova postoje i nacionalne potpore poput Zakona o poticanju ulaganja koji potiču domaće i strane vlasnike registriranih poduzeća u RH da svaku svoju planiranu investiciju prijave Ministarstvu te po realizaciji investicije, ostvare razne pogodnosti poput poreznih olakšica, olakšica za zaposlenike i sl.

Ovaj Zakon vrlo često se kombinira u investicijskom projektu s EU potporama i važno je napomenuti da se iste aktivnosti ne mogu financirati iz oba izvora.

Znate li da se Zakon o poticanju ulaganja odnosi i na sve domaće tvrtke koje investiraju, a ne isključivo za strane ulagače u RH?

Strategija razvoja

Predstavlja način upravljanja vlastitim resursima, a proizlazi iz strateškog opredjeljenja koje definira viziju, strateške ciljeve te razvojne projekte i mjere u trajanju od minimalno četiri godine.

SENSUM pomaže jedinicama lokalne i regionalne samouprave da usklade svoje resurse i vizije lokalnog razvoja s nacionalnim i europskim strategijama te tako omoguće pristup financiranju razvojnih projekata iz EU fondova. Prilikom izrade planova uzimaju se u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja, sukladno s nacionalnim i europskim strateškim odrednicama.

Kod prijave projekata na EU fondove, Strategija razvoja se smatra temeljnim dokumentom JLS, čija se usklađenost s nacionalnom i europskom strategijom vrednuje prilikom donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka pruža kvalitetnu uslugu izrade strateških dokumenata, savjetovanje i vođenje timova te evaluaciju rezultata i provedbe razvojnih projekata.

Ako ne znate kojim putem ići svaka će vas cesta odvesti na odredište, samo u kojem roku i je li to ono odredište koje ste željeli?