Nikada prije poslovanje nije bilo ovako dinamično i podložno čestim promjenama što predstavlja stalni izazov malim, srednjim i velikim poduzetnicima, kako na domaćem, tako i na globalnom tržištu. Prihvaćanje izazova i poslovnih trendova, poput klimatskih promjena, digitalizacije poslovanja i sl. za poduzetnike predstavlja učestalu prilagodbu poslovanja, organizacijskih procesa, edukacije zaposlenika koji prate zahtjeve tržišta. SENSUM vam pruža usluge poslovnog savjetovanja kako bi Vam omogućili stabilan rast i razvoj na tržištu uz primjenu načela održivog poslovanja i ekološke osjetljivosti.

 

Pružamo savjetodavne usluge izrade projekata za male, srednje i velike tvrtke iz različitih sektora koji uključuju: proizvodne djelatnosti, istraživanje i razvoj, klimatske promjene, energetiku, kružnu ekonomiju, farmaciju, zdravstvene usluge, IKT, poljoprivredu, kulturnu i prirodnu baštinu, turizam te mnogo drugih.

Poslovni plan / Investicijska studija

Investicijska studija ili poslovni plan predstavlja temeljni dokument svakoga poslovanja, a opisuje poslovnu priliku, proizvod ili uslugu, kontekst, tržišnu nišu, strategiju, radni tim, potrebne resurse, financijski povrat i aktivnosti pomoću kojih poduzeće ostvaruje svoje ciljeve. Dugogodišnje iskustvo SENSUM savjetnika u izradi investicijskih studija omogućilo je provedbu različitih poduzetničkih projekata financiranih putem EU fondova ili kreditnim aranžmanima.

U izradi poslovnih planova surađujemo sa većinom banka u Hrvatskoj, a posebno kvalitetnu suradnju ostvarujemo s HBOR te EBRD i EIB gdje su na pojedinim projektima naši stručnjaci angažirani kao vanjski eksperti. Veliku pozornost posvećujemo analizi osjetljivosti na klimatske promjene i održivo poslovanje koje našim klijentima pruža veći izbor kod donošenja strateških odluka.

Analizira li Vaš projekt osim financijske održivosti i klimatske izazove Vaše investicije?

Studija izvodljivosti i CBA

Studija izvodljivosti je sveobuhvatan dokument kojim se prate različiti čimbenici određenog projekta: mikro i makro lokacija, trendovi u gospodarstvu, socijalni i ekonomski aspekti. Uz navedeno, analizira se i projektni zadatak koji podrazumijeva postavljanje konkretnih ciljeva projekta.

Što je isplativije? Izgraditi cestu za bicikliste ili kupiti autobuse na električni pogon? Je li ulaganje u obnovljive izvore energije isplativije od nove proizvodne linije u toplinsku energiju?

Studija izvodljivosti također uključuje i izradu Analize troškova i koristi, odnosno CBA (eng. Cost Benefit Analysis). Cilj CBA analize je dokazati isplativost projekta i njegov doprinos široj zajednici, a uključuje procjenu budućih zahtjeva, procjenu troškova i koristi te analizu osjetljivosti. Višegodišnje iskustvo u izradi studija za javni sektor omogućuje nam pristup bazi projekata čime gradimo jače temelje za prolaznost projekta i ostvarenje veće koristi za zajednicu.

Kako odlučiti koji je projekt isplativiji, kada se ne vrednuje samo financijski učinak?

Zakon o poticanju ulaganja

Odluka o novom investicijskom ciklusu je prvi korak u budućem rastu i razvoju poduzeća. Osim EU fondova postoje i nacionalne potpore poput Zakona o poticanju ulaganja koji potiču domaće i strane vlasnike registriranih poduzeća u RH da svaku svoju planiranu investiciju prijave Ministarstvu te po realizaciji investicije, ostvare razne pogodnosti poput poreznih olakšica, olakšica za zaposlenike i sl.

Ovaj Zakon vrlo često se kombinira u investicijskom projektu s EU potporama i važno je napomenuti da se iste aktivnosti ne mogu financirati iz oba izvora.

Znate li da se Zakon o poticanju ulaganja odnosi i na sve domaće tvrtke koje investiraju, a ne isključivo za strane ulagače u RH?

Strategija razvoja

Predstavlja način upravljanja vlastitim resursima, a proizlazi iz strateškog opredjeljenja koje definira viziju, strateške ciljeve te razvojne projekte i mjere u trajanju od minimalno četiri godine.

SENSUM pomaže jedinicama lokalne i regionalne samouprave da usklade svoje resurse i vizije lokalnog razvoja s nacionalnim i europskim strategijama te tako omoguće pristup financiranju razvojnih projekata iz EU fondova. Prilikom izrade planova uzimaju se u obzir obilježja, prednosti i ograničenja promatranog područja i njegovog okruženja, sukladno s nacionalnim i europskim strateškim odrednicama.

Kod prijave projekata na EU fondove, Strategija razvoja se smatra temeljnim dokumentom JLS, čija se usklađenost s nacionalnom i europskom strategijom vrednuje prilikom donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka pruža kvalitetnu uslugu izrade strateških dokumenata, savjetovanje i vođenje timova te evaluaciju rezultata i provedbe razvojnih projekata.

Ako ne znate kojim putem ići svaka će vas cesta odvesti na odredište, samo u kojem roku i je li to ono odredište koje ste željeli?

Klimatske promjene

Zelena tranzicija u poslovanju uključuje ostvarenje ušteda energije, prelazak na korištenje obnovljivih izvora, kružno gospodarstvo i smanjenja ugljikovog otiska što predstavlja najveći izazov naše generacije u cilju ublažavanja klimatskih promjena.

Naši stručnjaci već dugi niz godina pomažu jedinicama lokalne samouprave u izradi strateške dokumentacije za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena poput SEAP, SECAP, RVA i klimatskih scenarija kojima se utvrđuju različite mjere i ciljevi. SENSUM je osnivač i uređuje Internet stranicu www.klimatskepromjene.hr kojom se želi prenijeti najaktualnije vijesti iz različitih sektora, a ujedno i osnažiti svijest šire javnosti o nužnoj promjeni ponašanja.

Sensum poduzećima nudi usluge:

  • Izračun ugljikovog otiska – (eng. Carbon Footprint)
  • Procjena životnog ciklusa – LCA (eng. Life-cycle assessment)
  • Climate Friend
klimatske promjene

Znate li da poduzeća koja aktivno provode mjere i promoviraju brigu o klimatskim promjenama ostvaruju veće godišnje stope rasta?

Digitalna transformacija

Digitalizacija poslovanja izuzetno je važna poduzetništvu i javnim organizacijama jer može donijeti impresivne poslovne rezultate i značajno smanjiti troškove. Pružamo Vam usluge izrade Plana digitalne transformacije Vašeg poslovanja sukladno Vašim potrebama te pomažemo identificirati načine kako da Vaše poslovanje bude profitabilnije uz pomoć tehnologije. Pomoći ćemo Vam oblikovati poslovne procesu nova i moderna tehnološka rješenja, a zajednički možemo procijeniti informatičke potrebe i izraditi uspješan plan implementacije sustava.

Fokusiramo se na područja koja će generirati najveći utjecaj na vaše poslovanje, poboljšati učinkovitost i doprinijeti boljem korisničkom iskustvu, potičemo razvoj agilnih razvojnih praksi

Znate li da je dokazano da će Vaše poduzeće u konačnici više koštati neprilagodba nego provedba cjelokupnog procesa digitalizacije poslovanja?