Financiranje ruralnog razvoja jedna je od najvažnijih komponenti Europske politike održive proizvodnje hrane. Razni fondovi pomažu malim OPG-ovima, kao i velikim poljoprivrednim poduzećima, stvaranje održive proizvodnje hrane po principu “Farm to Fork“ očekujući pritom da se proizvodnja hrane sve više digitalizira i pritom koristi sve moguće obnovljive izvore energije i kružno gospodarstvo.

 

Ribarstvo i marikultura nalaze se na razvojnoj prekretnici gdje će se tijekom narednog razdoblja sve više favorizirati upravo marikultura dok će ribarstvo težiti prema održivosti i smanjenju kvota ribolova i modernizaciji cjelokupne usluge kako bi se smanjili svi nepotrebni gubici.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Definiranje projekta i projektnih aktivnosti
  • Izrada investicijske studije
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave
  • Izrada Strategije ribarstva i marikulture

Reference

OPG TONI KRALJIĆ

LAG potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Ukupna vrijednost projekta

18.500 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava

IDA – ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA

InvestInFish – Investicijske studije za razvoj ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji

Ukupna vrijednost projekta

207.620 EUR

Naša uloga/doprinos

Izrada investicijskih studija i analiza razvoja ribarstva