Gospodarski razvitak nezamisliv je bez održivog razvoja prometne infrastrukture. Istovremeno, potreba planiranja alternativnih oblika prometa koja uključuje smanjenje negativnih utjecaja na okoliš važni su za sigurnost i zdravlje stanovnika i svih putnika.

 

Plan održive urbane mobilnosti – SUMP predstavlja strateški dokument koji gradovima omogućuje planiranje razvoja urbanog prometa i mobilnosti, mjera upravljanja prijevozom te učinkovito rješavanja problema transporta i mobilnosti koji će imati pozitivan utjecaj, kako na okoliš tako i na dobrobit građana i svih posjetitelja.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Izrada Plana održive mobilnosti – SUMP
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave
  • Izrada marketing plana

Reference

PULAPROMET d.o.o.

Nabava 20 autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin

Ukupna vrijednost projekta

4.463.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ENERMOB: interregional electromobility network for interurban low carbon mobility, u okviru INTERREG Adrion

Ukupna vrijednost projekta

1.222.513 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, javna nabava