EU fondovi vezani za kulturnu baštinu najviše su usmjereni financiranju valorizacije kulturnih dobara, mogućnošću njihove obnove i uključivanja u širu društvenu uporabu ili turističku ponudu. Kulturna baština povezana je s bogatom prirodnom baštinom Republike Hrvatske, a njihova simbioza daje osjećaj pripadnosti i kulturni identitet.

 

EU fondovi vezani uz prirodnu baštinu usmjereni su financiranju očuvanja i valorizacije prirodne baštine te razvoja strategije povezivanja ovih područja pomoću zelene infrastrukture za obnavljanje ekosustava.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Definiranje projekta i projektnih aktivnosti
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave
  • Plan upravljanja
  • Izrada marketing plana

Reference

FRANJEVAČKI SAMOSTAN I GRAD CRES

FOR Cres – valorizacija kulturne baštine

Ukupna vrijednost projekta

830.625 EUR

Naša uloga/doprinos

Izrada studije izvodljivosti i CBA, izrada marketing plana

OPĆINA VRSAR – ORSERA

KLIM Kontija – Limski zaljev – Održivo upravljanje zaštićenim područjima

Ukupna vrijednost projekta

1.836.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, izrada studije izvodljivosti i CBA