Istraživanje i razvoj inovacija (IRI) uključuje različite aktivnosti u razvoju inovativnih proizvoda ili usluga. Postoji velik broj fondova koji potiču IRI projekte, a dijele se prema razini tehnološke spremnosti, TRL metoda za procjenu zrelosti tehnologija tijekom faza istraživačkog projekta od razine TRL 1 do razine TRL 9.

 

Proof of Concept (PoC) ili „Provjera inovativnog koncepta“ predstavlja temeljno istraživanje, tj. dubinsku analizu ideje, testiranja postavljenih hipoteza te tehničkih, financijskih i komercijalnih kriterija važnih za uspjeh inovacije na tržištu do maksimalne razine TRL4.

Nakon temeljnog istraživanja, dvije glavne faze istraživačkog ciklusa predstavljaju industrijsko i eksperimentalno istraživanje inovacije koje traju sve do same pred-komercijalizacije i plasmana inovacije na tržište.
Važan dio istraživačkog procesa predstavlja zaštita intelektualnog vlasništva kojom se želi zaštiti vlastita novonastala imovina u tom procesu.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Definiranje inovacije i tijeka istraživanja
  • Pronalaženje fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave
  • Izrada studije izvodljivosti
  • Komercijalizacija projekta

Reference

JGL d.d.

Rino sprej

Ukupna vrijednost projekta

4.655.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava projekta i javna nabava

ALIUS GRUPA d.o.o.

Pharma-box – pametni spremnik za prijenos termo-osjetljivih lijekova

Ukupna vrijednost projekta

480.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava