Savjetodavne usluge usmjerene na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata klijentima omogućuju usmjerenost na osnovno poslovanje dok naš tim stručnjaka za Vas osigurava adekvatnu pripremu i provedbu projekta, koji će omogućiti izgradnju uvijek potrebne infrastrukture u gradovima i općinama te razvoj daljnjeg poslovanja.

 

Javni infrastrukturni projekti obično se odnose na ulaganja iz područja komunalne infrastrukture, poslovnih zona, zdravstva, prometa, zaštite okoliša, javne rasvjete i sl.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Definiranje projekta i projektnih aktivnosti
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave

Reference

GRAD KASTAV

Kastav Smart Start – poslovni inkubator

Ukupna vrijednost projekta

1.836.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, studija izvodljivosti i CBA, plan upravljanja

OPĆINA VRSAR – ORSERA

Energetska obnova Dječjeg vrtića i jaslica Tići

Ukupna vrijednost projekta

949.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, javna nabava