Gospodarenje otpadom ili zbrinjavanje otpada, uključuje aktivnosti i radnje potrebne za upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, do konačnog zbrinjavanja. To uključuje prikupljanje, transport, obradu i odlaganje otpada, zajedno s praćenjem i regulacijom postupka gospodarenja otpadom.

 

Učinkovito gospodarenje otpadom, razvrstavanje i njegova ponovna uporaba postaje način življenja u cilju očuvanja prirodnih i društvenih resursa. Istovremeno kružno gospodarstvo uspostavlja dugoročni pristup promicanju prevencije otpada, povećanju recikliranja i ponovne upotrebe te smanjenju odlaganja i spaljivanja.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Definiranje projekta i projektnih aktivnosti
  • Izrada studije izvodljivosti i analize troškova i koristi
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave
  • Plan upravljanja
  • Izrada marketing plana

Reference

GRAD IVANIĆ-GRAD

Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad

Ukupna vrijednost projekta

177.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, administriranje

EKSPERTGRADNJA d.o.o.

Obradimo/reciklirajmo građevinski otpad!

Ukupna vrijednost projekta

1.141.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, administriranje i provedba postupaka nabave