U današnjem ubrzanom razvoju poslovnog okruženja, biti ispred ostalih znači prihvatiti promjene – posebno kada je riječ o klimi.

 

SENSUM Vam pomaže u pretvaranju izazova klimatskih promjena u priliku za uspjeh. Uz naše smjernice, nećete samo ispuniti zahtjeve usklađenosti, već ćete otvoriti nove puteve za rast i otpornost. Smanjenje troškova putem energetske učinkovitosti i poboljšanje ugleda vašeg brenda, samo su neke od prednosti našeg strateškog pristupa.

Kao pouzdani savjetnici i partneri javnim i privatnim korisnicima koje žele adresirati svoj ugljični otisak, navigirati kroz regulatorne zahtjeve i prihvatiti održivost kao ključni aspekt svoje poslovne i upravljačke strategije, pružamo stručnost, savjete i podršku u nekoliko ključnih područja:

 

 • Analiza ugljičnog otiska (eng. Carbon Footprint Analysis) – otkrijte ekološki utjecaj vaših poslovnih operacija, detaljno raščlanjujući izvore emisija kako biste otvorili put za ciljano smanjenje i zeleniju, održiviju budućnost
 • Klimatsko potvrđivanje (eng. Climate Proofing) – osvijestite osjetljivost poslovanja ili infrastrukture na klimatske izazove i povećajte sposobnost prilagodbe
 • Procjena rizika od klimatskih promjena (eng. Climate Change Risk Assessment) – saznajte potencijalne fizičke i prijelazne rizike kako biste mogli razviti strategiju zaštite i otpornosti protiv nepredvidivih ekstremnih događaja
 • Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM) – uskladite poslovanje s europskim klimatskim politikama kako biste doprinijeli cilju transparente i pravedne tranzicije, istovremeno otvarajući nove prilike za rast i održivost
 • Strateško planiranje, izrada mjera ublažavanja i prilagodbe – pripremite poslovanje uz konkretne korake za prilagodbu novim klimatskim uvjetima i ublažavanje negativnih utjecaja na okoliš.

Analiza ugljikovog otiska

Carbon Footprint Analysis

Za postizanje ciljeva unutar Europskog zelenog plana, europska regulativa ubrzano postavlja uvjete poslovanja za tvrtke i poduzeća.

Direktiva Europske komisije o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) jedan je od koraka na tom ambicioznom putu koja stavlja naglasak na transparentno izvještavanje o ugljičnom otisku.

 

Obveza izvještavanja postupno će se primjenjivati na različite skupine organizacija:

 • Od siječnja 2024. (izvještavanje u 2025.): Organizacije podložne trenutnoj Direktivi o izvještavanju o nefinancijskim podacima (NFRD) koja se odnosi na izvještavanje o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima (ESG) (prvenstveno tvrtke s više od 500 zaposlenika).
 • Od siječnja 2025. (izvještavanje u 2026.): Sve velike tvrtke.
 • Od siječnja 2026. (izvještavanje u 2027.): Mala i srednja poduzeća koja su uvrštena na trgovačkim burzama

Mala i srednja poduzeća koja su dio opskrbnih lanaca velikih poduzeća već sada dobivaju upite za izračune ugljičnog otiska, a posebice ako surađuju s nekim od velikih europskih poduzeća.

4 ključna koraka u izradi Izvješća o ugljikovom otisku

 1. Izrada strateškog okvira i definiranje ciljeva smanjenja emisija
  Uspostavljamo strategije unutar tvrtke kako bi se postigli ambiciozni, ali izvedivi ciljevi smanjenja ugljičnog otiska.
 1. Upotreba alata za učinkovit pristup mjerenju i izvještavanju o emisijama
  Primjenjujemo metode mjerenja, praćenja i izvještavanja o emisijama unutar tvrtke, uključujući upotrebu standardiziranih protokola.
 1. Uspješno definiranje i postavljanje prioriteta – izvori emisija
  Koristimo metode identificiranja i razumijevanja emisija unutar granica korporativnih operacija, lanca opskrbe i lanca vrijednosti.
 1. Uspostavljanje strategije za energetsku učinkovitost, ulaganje u obnovljive izvore energije i održiv prijevoz

 

Uspostavljamo strategije koje tvrtkama omogućavaju povećanje energetske učinkovitosti, prelazak na obnovljive izvore energije te smanjenje emisija stakleničkih plinova povezanih s aktivnostima prijevoza.

Klimatsko potvrđivanje

Climate Proofing

Klimatsko potvrđivanje već je bilo preduvjet za velike projekte u programskom razdoblju 2014. – 2020. U programskom razdoblju 2021. – 2027. zahtjev se primjenjuje na širi raspon fondova EU-a (uključujući CEF, InvestEU, EFRR, KF i FPT) koji su dostupni za financiranje infrastrukturnih projekata.

Procjena otpornosti na klimatske promjene obuhvaća sljedeće koncepte:

 • ublažavanje utjecaja infrastrukture na klimatske promjene smanjenjem emisija stakleničkih plinova tijekom izgradnje i rada (upotrebe) infrastrukture; i
 • prilagodba infrastrukture klimatskim promjenama, tj. adresiranje i rješavanje neizbježnih posljedica klimatskih promjena i nastojanja smanjenja rizika te poboljšanja otpornosti infrastrukture.

Osim obavezne dokumentacije za prijavu na EU projekte, pravilno provedeno klimatsko potvrđivanje može poslužiti kao temelj za procjenu načela nenanošenja bitne štete (engl. DNSH – Do No Significant Harm) za ciljeve ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama.

3 ključna koraka u izradi Procjene otpornosti na klimatske promjene

 1. Procjena ranjivosti i rizika
  Provodimo sveobuhvatne analize kako bismo identificirali potencijalne rizike povezane s klimom koji bi mogli utjecati na provedbu projekta ili poslovanje, uključujući ekstremne vremenske prilike, prekide u opskrbnom lancu, regulatorne promjene i još mnogo toga.
 1. Strateško planiranje
  Razvijamo strateške planove za otpornost na klimatske promjene, ocrtavajući proaktivne mjere za ublažavanje identificiranih rizika i prilagođavanje promjenjivim uvjetima okoliša.
 1. Usklađenost sa strategijama i planovima
  Provjeravamo jesu li poslovanje ili projekt u skladu s razvojem politika i propisa povezanih s klimom na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pružamo smjernice o zahtjevima usklađenosti i pomažemo u razvoju strategija za prevladavanje regulatornih složenosti uz održavanje kontinuiteta poslovanja.

Trebate neku od naših usluga?

Reference

Lučka uprava Dubrovnik

Izrada Studije ugljikovog otiska lučkog područja grada Dubrovnika u okviru projekta ADRIGREEN – Zelena i intermodalna rješenja za jadranske luke i zračne luke

Naša uloga/doprinos

Izrada dugoročnih strategija i akcijskih planova iz područja energetike i klime.

Lučka uprava Rijeka

Izrada Analize ekološke održivosti i učinkovitosti i Akcijskog plana razvoja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti lučkog područja grada Rijeke u okviru projekta SUSPORT – SUStainable PORTs – Održive luke

Naša uloga/doprinos

Izrada dugoročnih strategija i akcijskih planova iz područja energetike i klime.
Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (SECAP) i Analize rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA) za jedinice lokalne samouprave

 

 • Grad Vukovar
 • Grad Makarska
 • Grad Biograd na Moru
 • Grad Trogir
 • Općina Medulin
 • Općina Ivankovo
Izrada Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (SECAP) i Analiza rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA)

 

 • Otok Krk
 • Otok Korčula
 • Otok Brač
Izrada Dokumentacije o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene u sklopu Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

 

 • Paljari d.o.o.
 • Općina Skrad
 • PGŽ Stara Sušica
 • Općina Vrbnik
 • Maistra d.d. – Hotel Astarea
 • Meneghetti d.o.o.
 • Crvena luka d.d.
 • Villa Kapetanović d.o.o.- Hotel Navis
 • Olympia Vodice d.d.
 • Općina Matulji
 • Grad Slatina
 • Grad Kastav
 • Toka promet d.o.o. – Hotel Dunav
 • Općina Ravna Gora
 • Grad Dugo Selo
 • Općina Sućuraj
 • Toplice Sveti Martin d.o.o.
 • Grad Vrlika
Izrada Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s petogodišnjim planom provedbe za gradove

 

 • Grad Pula
 • Grad Pazin
 • Grad Labin
 • Grad Rovinj
 • Grad Poreč
 • Grad Buzet
Izrada Analize rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA) u sklopu Interreg HR-ITA projekta Joint_SECAP

 

 • Općina Brtonigla
 • Grad Buje
 • Grad Novigrad
Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvoja (SEAP) u sklopu Horizon 2020 EMPOWERING projekta

 

 • Grad Vodnjan
 • Grad Buzet
 • Grad Pula
 • Grad Labin
 • Grad Poreč
 • Grad Pazin
 • Grad Novigrad
 • Grad Rovinj
Izrada Izvješća i izračuna emisija CO2

 

 • Općina Ravna Gora
 • Općina Viškovo
 • Grad Cres
 • Grad Kraljevica
Izrada DNSH obrasca

 

Privatni:

 • Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d.
 • PALJARI d.o.o.
 • Meneghetti d.o.o.

Javni:

 • Općina Vrbnik
 • Grad Slatina
 • Primorsko-goranska županija