Razvoj svijesti o potrošnji energije i mjera koje će omogućiti energetsku učinkovitost i uporabu obnovljivih izvora energije predstavljaju globalni izazov poslovnog i javnog sektora. Naša se praksa odnosi na procjenu utjecaja na okoliš, ključne poluge za promjene i njihovo rješavanje kroz sveobuhvatne i/ili namjenske pristupe.

 

Naš stručni tim pruža savjetodavnu podršku u procesu postizanja i unaprjeđenja klimatski održivog poslovanja. Dok usluga „Climate Friend“ za poduzeća ili javne organizacije uključuje definiranje poslovnih politika, organizacijskih procesa, izračuna ugljikovog otiska, primjene kružne ekonomije, kontrolinga, jačanja brenda i imidža na tržištu te ostalih usluga iz ovog područja.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
  • Izrada SECAP-a
  • Izrada klimatskih scenarija
  • Izrada RVA – Analize ranjivosti i rizika
  • Izračun ugljikovog otiska – Carbon Footprint
  • Procjena životnog ciklusa proizvoda ili usluge – LCA
  • Climate Friend
  • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
  • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Provedba svih postupaka javne nabave

Reference

JGL d.d.

Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost

Ukupna vrijednost projekta

532.000 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d.

Sustav dizalice topline s morskom vodom

Ukupna vrijednost projekta

480.312 EUR

Naša uloga/doprinos

Prijava, administriranje i provedba postupaka nabave