secap

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio Poziv za sufinanciranje izrade SECAP-a i ostalih strateških dokumenata, zatražite našu ponudu koja Vam je potrebna za prijavu.

 

Sufinanciranje: 40% do 80% opravdanih troškova ulaganja

Max. intenzitet sufinanciranja: 15.000 EUR

Sufinanciranje se vrši do iskorištenosti predviđenih sredstava.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 300.000 EUR.

 

SENSUM d.o.o. je vodeća hrvatska konzultantska tvrtka u području klimatskih promjena čiji su stručnjaci radili na 30-tak strateških dokumenata iz područja klimatskih promjena u više JLS. Istovremeno, provodimo pet EU projekata iz područja klimatskih promjena i vodimo www.klimatskepromjene.hr

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

REFERENCE

SECAP i Analiza ranjivosti i rizika (RVA) za gradove Pula, Pazin, Labin, Rovinj, Poreč, Buzet, Vukovar, Makarska, Biograd na Moru
____

Zajednički SECAP-ovi i Analize ranjivosti i rizika (RVA) za otok Korčulu, otok Brač i otok Krk
____

Dokumentacije o pripremi turističke infrastrukture na klimatske promjene za pozive u sklopu NPOO
____

CARBON FOOTPRINT lučkog područja Rijeke i Dubrovnika