javni-poziv-izgradnja-i-opremanje-postrojenja-za-biološku-obradu-odvojeno-sakupljenog-biootpada

Svrha Poziva je povećanje kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada s ciljem povećanja količina komunalnog otpada oporabljenog recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu, te istovremenog smanjenja količine otpada na odlagalištima.

 

Bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta

ILI

izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva.

 

Korisnici:

mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

 

Prihvatljivi troškovi:

  • izrada projektne dokumentacije (sufinanciranje: 45-80%);
  • uspostava postrojenja za obradu biootpada – izgradnja, nadogradnja i/ili opremanje (sufinanciranje: 45-80%);
  • projektantski i stručni nadzor, koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova te usluga vođenja projekta (sufinanciranje: 45-80%);
  • upravljanje projektom i administracija projekta (sufinanciranje: 85%).
  • promidžba i vidljivost projekta (sufinanciranje: 85%);

 

Rok podnošenja projektne prijave:

31.10.2023. ili do iskorištenja sredstava

Min. iznos poticajnih sredstava po projektu iznosi 132.722,81 EUR.

Max. iznos poticajnih sredstava po projektu iznosi 13.272.280,84 EUR.

Više informacija nalazi se na linku.

Sensum ima dugogodišnje iskustvo poslovnog savjetovanja te je jedna od vodećih savjetodavnih tvrtki u Hrvatskoj po pitanju održivog razvoja i prilagodbe poslovanja klimatskim promjenama. Obratite nam se s povjerenjem i saznajte više o ovom pozivu.

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

REFERENCE

Obradimo/reciklirajmo građevinski otpad!
Ekspertgradnja d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta:
1.141.000 EUR
____

Reciklažno dvorište Tarno
Grad Ivanić – Grad
Ukupna vrijednost projekta:
177.000 EUR
____

Reciklažno dvorište Baška
Općina Baška
Ukupna vrijednost projekta:
406.313,63 EUR
____

Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost
JGL d.d.
Ukupna vrijednost projekta:
533.561,22 EUR
____

Energetska obnova Dječjeg vrtića i jaslica „Tići“
Općina Vrsar-Orsera
Ukupna vrijednost projekta:
951.613,84 EUR