1. UNAPRJEĐENJE POSLOVNE I JAVNE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA
Prihvatljive aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije, izgradnja i obnova, građevinski i hortikulturni radovi, nadzor radova i zaštita na radu, edukativne, promotivne i informativne aktivnosti.

 

2. ODRŽIVO UPRAVLJANJE, OČUVANJE I KORIŠTENJE OTOČNOG PROSTORA
Prihvatljive aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije, izgradnja i obnova vatrogasnih domova i protupožarnih prometnica, nabava opreme i vozila, građevinski i hortikulturni radovi, akcije čišćenja, zaštita ugroženih vrsta i prirodne baštine, restauracija parkova i šuma, edukativne, promotivne i informativne aktivnosti.

 

3. VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE I RAZVOJ KULTURNIH USLUGA NA OTOCIMA
Prihvatljive aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije, građevinski i hortikulturni radovi, nadzor radova i zaštita na radu, obnova i valorizacija kulturne baštine, prenamjena prostora, edukativne, promotivne i informativne aktivnosti.

 

4. POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJA NA OTOCIMA
Prihvatljive aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije, građevinski i hortikulturni radovi, nadzor radova i zaštita na radu, ulaganje u energetsku učinkovitost i pametna rješenja u javnom prostoru, edukativne, promotivne i informativne aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: JLP(R)S, javne tvrtke, ustanove, vatrogasne službe, civilna zaštita, turističke zajednice.
Indikativni intenzitet potpore: 85%
Indikativni datum početka poziva: 15.09.2023.

Sensum ima dugogodišnje iskustvo poslovnog savjetovanja te je jedna od vodećih savjetodavnih tvrtki u Hrvatskoj po pitanju izrade projektnih prijava za EU fondove. Obratite nam se s povjerenjem i saznajte više o ovom pozivu.

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

REFERENCE

„Skywalk – Novi Adrion – promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
Park prirode Biokovo
Ukupna vrijednost projekta:
4.536.917,82 EUR
____

„FOR CRES – Franjevci za objedinjeni razvoj Cresa“
Samostan Sv. Frane
Ukupna vrijednost projekta:
110.242,88 EUR
____

„Rekonstrukcija zgrade Društvenog doma Bajčići“
Grad Krk
Ukupna vrijednost projekta:
332.595,14 EUR
____

„Rekonstrukcija Vitezićevog doma u društveno – kulturni centar i turističko informativni centar“
Općina Vrbnik
Ukupna vrijednost projekta:
4.316.146,61 EUR
____

Zajednički SECAP-ovi i Analize ranjivosti i rizika (RVA) za otok Korčulu, otok Brač i otok Krk

Ostale reference dostupne na upit