Grad Makarska aktivno se priprema za dolazeće klimatske promjene