Novim europskim programskim razdobljem do 2027. godine predviđa se da bi hrvatski javni i privatni sektor mogao povući više od 22 mlrd. EUR. Naravno, ništa ne garantira da će se to i ostvariti jer nije dovoljno imati inovativnu ideju i već uhodan biznis već ih treba pretvoriti u dokumentirani projekt na kojem se temelji zahtjev za ostvarenjem poticaja.

Dugogodišnje iskustvo u izradi projektnih prijava omogućilo je visoke stope prolaznosti sufinanciranja projekata putem EU fondova za naše klijente. Njima tijekom cjelokupnog procesa, od prijave do provedbe projekta, nudimo pouzdanu uslugu po sistemu “ključ u ruke”.

 

  • Izrada Projektne prijave
  • Vođenje i administriranje projekta
  • Javna nabava
  • Edukacija

Izrada projektne prijave

Priliku treba prepoznati na vrijeme. Otvorenost EU natječaja limitirana je rokom prijave, kriterijima prihvatljivosti prijavitelja i brojnim drugim kriterijima o kojima se brine SENSUM tim stručnjaka. Ovisno o tehničkoj prirodi područja, raspoloživom proračunu i očekivanom broju prijedloga, postupak prijave i evaluacije može obuhvaćati jednu ili više faza.

Svaki poziv za dostavu projektnog prijedloga ima svoje kriterije i zahtjeve. SENSUM tim stručnjaka pobrinut će se za cjelokupni proces prijave vašeg projekta na odabrani poziv.

Vođenje i administriranje projekta

Voditelji projekata su uglavnom menadžeri poduzeća i odjela te osim svojih svakodnevnih obaveza upravljaju i provedbom EU projekta. Zbog toga je pomoć u vođenju EU projekata od strane Sensumovih stručnjaka vrlo tražena.

Našom uzrečicom: „Svakog treba podržati dok ne stane na svoje noge“ želimo motivirati svoje klijente da kroz cjelokupni proces implementacije projekta budu upoznati s provedbom svih projektnih aktivnosti, od planiranja budžeta i plana nabave, delegiranja poslova i odgovornosti članova projektnog tima pa sve do kontrole provedbe projektnih aktivnosti od strane nadzornih tijela.

Administriranje EU projekta uključuje cjelokupnu brigu o svim podacima i pokazateljima koji se vezuju uz projekt te se sabiru u izvještaje i podnose ugovornom tijelu. Tijekom provedbe projekta, SENSUM provjerava usklađenost svih radnji, nabave usluga, opreme i radova te pripadajućih izvješća. Često se u ime klijenta komunicira s ugovornim tijelom kod izmjena projektnih aktivnosti te mu se pomaže u povlačenju i pravdanju sufinanciranih sredstava.

Javna nabava

Svi projekt financirani EU ili ostalim javnim sredstvima trebaju provesti nabavu radova, robe i usluga sukladno aktualnim pravilnicima koji vrijede za javni i privatni sektor.

Sensum tim za javnu nabavu vodi Vas kroz planiranje projektnih aktivnosti, od plana nabave, izrade i objave Dokumentacije o nabavi (DoN) za jednostavne i složene postupke pa sve do sklapanja ugovora, kako za obveznike, tako i za neobveznike javne nabave.

Poslovi javne nabave često uključuju Ex ante i Ex post provjere cjelokupne natječajne dokumentacije, kao i ostale savjetodavne aktivnosti vezane uz provedbu aktivnosti financiranih iz EU projekata.

Potrebna Vam je pomoć pri izradi projektne prijave?

SENSUM poslovno savjetovanje pomaže svojim klijentima u izradi i prijavi projekta na EU fondove, definiranju strategije razvoja i provedbi marketing plana u različitim poslovnim situacijama.