climatig

CLIMATIG je jedinstvena internet aplikacija na tržištu koja pomaže projektantima da na svakoj lokaciji, u radijusu od 10m mogu izračunati rizike od klimatskih prijetnji na temelju modela klimatskih promjena do 2100. godine.

Aplikacija omogućuje da idejno rješenje, izrada glavnog projekta i sve ostale projektne dokumentacije budu u skladu s prilagodbom na klimatske promjene i Tehničkim smjernicama za pripremu infrastrukture za klimatske promjene u razdoblju 2021. -2027.

 

KORIŠTENJE NAPREDNIH FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE U PROJEKTIRANJU:

  • kreiranje portfelja postojećih i budućih građevina/zahvata
  • izračun klimatskih rizika na mikrolokacijama za 8 klimatskih prijetnji u 2 klimatska scenarija do 2100. godine
  • praćenje klimatskih promjena kroz vijek trajanja infrastrukturnog projekta.

 

IDENTIFICIRAJTE, MJERITE I ANALIZIRAJTE KLIMATSKE RIZIKE POTREBNE ZA:

  • izradu proračuna s uključenom klimatskom komponentom;
  • planiranje izgradnje klimatski otporne infrastrukture;
  • odabir bitnih zahtjeva održive gradnje i planiranja uzimajući obzir klimatske rizike na lokaciji;
  • podršku u ispunjavanju zahtjeva vezanih za ispunjavanje Tehničkih smjernica za pripremu infrastrukture za klimatske promjene i uvjeta nacionalnih i europskih natječaja i poziva;
  • donošenje pravovremenih odluka za projektiranje u skladu s klimatskim promjenama.

Više informacija nalazi se na linku.

 

Preuzmite PDF letak

Dogovorite sastanak u Sensumu

Kontakt

 

ALTACON d.o.o.
Ured u Rijeci: 091 233 3141
Ured u Zagrebu: 099 712 2095
T: 01 6673244
M: info@climatig.com