Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Pozivom će se sufinancirati projekti strateških partnerstava za inovacije (SPIN) koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima te koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod/usluga po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva. SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno…