Sensum na konferenciji u Bruxellesu

Sensum je kao novi član Euromontane sudjelovao na konferenciji „Vještine za planine u tranziciji“ i godišnjoj skupštini udruženja u Bruxellesu. Euromontana, europska multisektorska udruga za suradnju i razvoj planinskih područja, okuplja regionalne i nacionalne organizacije iz planinskih područja diljem Europe, uključujući regionalne razvojne agencije, lokalne vlasti, poljoprivredne organizacije, agencije za okoliš, šumarske organizacije i istraživačke…