proizvodnja-električne-energije-iz-obnovljivih izvora

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI I TOPLINARSTVU

Svrha Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) u cilju smanjenja emisija stakleničkih plinova i potrošnje isporučene energije te povećanja udjela OIE u njenoj potrošnji.   Korisnici: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici registrirani u sektoru C – Prerađivačka industrija ili djelatnosti 35.30 Opskrba parom i klimatizacija D sektora…