javni-poziv-energetski-i-resursno-učinkovito-gospodarstvo

TRANZICIJA NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO ZA MALA, SREDNJA I SREDNJE KAPITALIZIRANA PODUZEĆA

Svrha Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klinu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Za više informacija posjetite sljedeći link.…

javni-poziv-energetska-obnova-zgrada-sa-statusom-kulturnog-dobra

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA SA STATUSOM KULTURNOG DOBRA

CILJ POZIVA:  smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2, dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:  izrada dokumentacije, energetska obnova, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: ustanove u kulturi kojima je osnivač tijelo javne vlasti (RH i/ili JLP(R)S i/ili ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S) UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJ: Ovim pozivom podržat…

zakon-o-poticanju-ulaganja

KORISTITE LI POTPORE TEMELJEM ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA?

Potpore temeljem Zakona o poticanju ulaganja mogu se dodijeliti za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, povezanu s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.   Način korištenja potpore: Ostvaruje…

zakon-o-državnoj-potpori-za-istraživačko-razvojne-projekte

POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Cilj Zakona o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte je povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika sa znanstvenim organizacijama na istraživačko-razvojnim projektima.   Način korištenja potpore: Ostvaruje se kao pravo na umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak…

mjera-4-2-2-korištenje-OIE

MJERA 4.2.2. KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Svrha Natječaja je otklanjanje posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19 i ponovno oživljavanje potencijala održivog rasta i zapošljavanja te tranzicija poduzeća prema zelenom gospodarstvu ulaganjima u učinkovito korištenje energije. Korisnici: Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike; Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u…

javni-poziv-izgradnja-i-opremanje-postrojenja-za-biološku-obradu-odvojeno-sakupljenog-biootpada

IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Svrha Poziva je povećanje kapaciteta za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada s ciljem povećanja količina komunalnog otpada oporabljenog recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu, te istovremenog smanjenja količine otpada na odlagalištima.   Bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u: izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu…

javni-poziv-energetska-obnova-zgrada-javnog-sektora

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Svrha Natječaja je provođenje integralne energetske, dubinske ili sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora u cilju postizanja ušteda godišnje potrošnje toplinske i primarne energije te smanjenja emisija CO2.   Korisnici: Tijela državne vlasti i državne uprave, JLRPS, javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti, uključujući vjerske zajednice i udruge.   Prihvatljivi troškovi: Izrada projektne dokumentacije:…