SENSUM

Suradnja i
povjerenje
klijenata

Naša poslovna etika počiva na uspostavljanju i njegovanju poslovnog i prijateljskog odnosa s našim klijentima i partnerima. U skladu s time, Sensum zaposlenici i savjetnici su Vam na raspolaganju za sve upite te će Vam rado pružiti željenu povratnu informaciju.

poslovno savjetovanje
eu fondovi

Naše usluge

Poslovno savjetovanje

 • Investicijska studija
 • Studija izvodljivosti i CBA
 • Zakon o poticanju ulaganja
 • Strategija razvoja
 • Klimatske promjene
 • Digitalna tranzicija

EU fondovi

 • Izrada Projektne prijave
 • Vođenje i administriranje projekta
 • Javna nabava
 • Edukacija

Marketing i prodaja

 • Marketing plan
 • Analiza tržišta
 • Jačanje prodaje
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Edukacija

Područja poslovanja

Reference

JGL d.d.

• Fotonaponska elektrana i energetska učinkovitost
• Ukupna vrijednost projekta: 533.561,26 EUR
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Hrvatska akreditacijska agencija

• 2020 CEF Telecom Cybersecurity call
• Ukupna vrijednost projekta: 752.538,32 EUR
• Sensum: izrada prijavne dokumentacije
• Status: projekt prošao, u procesu ugovaranja

Pulapromet d.o.o.

• Nabava 20 autobusa za javni gradski prijevoz i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin
• Ukupna vrijednost projekta: 4.472.546,25 EUR
• Sensum: izrada studije izvodljivosti i CBA, prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Nacionalni park Brijuni

• Edukacija zaposlenika u sklopu projekta „Novo ruho Brijuna”
• Ukupna vrijednost projekta: 5.542.436,64 EUR
• Sensum: edukacija zaposlenika

Specijalna bolnica Medico

• ICT optimizacija poslovnih procesa u segmentu upravljanja i osiguranja podataka
• Ukupna vrijednost projekta: 301.443,92 EUR
• Sensum: prijava, upravljanje projektom, administriranje i javna nabava

Novosti

Prijavljujete projekt na EU fondove?

SENSUM poslovno savjetovanje pomaže svojim klijentima u izradi i prijavi projekta na EU fondove, definiranju strategije razvoja i provedbi marketing plana u različitim poslovnim situacijama.